Postadres:
WSV de Vecht, Postbus 5010,
1380 GA  Weesp

Havenadres: (niet voor post)
Hoogstraat 72, Weesp (tegenover het politiebureau).

Secretariaat:
Dhr. J. Oosterbroek, De Schans 16, 1383 JK, Weesp, Tel. 0294-417149

email: secretaris@wsvdevecht.nl

Algemene e-mail informatie:

info@wsvdevecht.nl

Redactieadres Clubblad:

redactieclubblad@wsvdevecht.nl