Het ontstaan van Weesp 

De onstaansgeschiedenis van Weesp voert terug tot de elfde eeuw. De naam Wispe of Wesopa duikt voor het eerst op rond 1150. De plaats ligt aan de rivier de Vecht, in die tijd een belangrijke vaarroute. Tot in de loop van de dertiende eeuw valt Weesp onder het gezag van het bisdom Utrecht. Het heeft, gelegen op de grens van Utrecht en Holland een grote strategische waarde en heeft daar ook flink onder te lijden. De omstreden stad wordt, na enkele keren van ‘eigenaar’ gewisseld te zijn, in 1317 definitief Hollands gebied. Daarna ontwikkelt zij zich in sneltempo tot handels- en bestuurscentrum van de streek. Graaf Willem V van Holland erkent het belang van Weesp en verleent de plaats in 1355 stadsrechten.

Deze oude stadsnamen komen nu nog terug in Wispe bier http://www.wispe.nl/ (het proberen waard) en één van onze lokale theaters http://www.wesopa.nl/city/

De zestiende eeuw

In de vijftiger jaren van de zestiende eeuw komt de brouwnering van de grond. De brouwerijen brengen Weesp veel voorspoed, vooral de export naar Amsterdam levert Weesp veel op en de bierbrouwerij vormt de spil van de Weesper economie. Naast de bierbrouwerijen ontstaan er in het begin van de zeventiende eeuw ook jeneverstokerijen en brandewijnbranders.

De gouden eeuw                                                                                                                                

In 1672 wordt Weesp belegerd door de Fransen. Als die dreiging afgewend is, wordt besloten om van Weesp een echte vestingstad te maken. Samen met Naarden zou Weesp de stad Amsterdam moeten beschermen. Allereerst wordt er een gracht gegraven, waardoor een eiland in de Vecht ontstaat: de Ossenmarkt ( torenfort op de ossenmarkt ). De vestingplannen omvatten verder acht bolwerken, waarvan er vier Plaatje van oude vesting Weespgerealiseerd worden, twee op het eiland en twee aan de zuidkant van de oude stad. De overige vier zijn wel ontworpen maar, waarschijnlijk door geldgebrek, nooit aangelegd. Twee singels markeren nu nog de plaats waar ze zouden komen. Op een recente luchtfoto van Weesp is de structuur van de stad, zoals die aan het einde van de zeventiende eeuw tot stand kwam, duidelijk te herkennen.

De achttiende eeuw

Vestiging van de porseleinfabriek in 1757. Uit deze tijd stamt het befaamde Weesper porselein.

De negentiende eeuw

1850, de komst van Van Houten. Vanaf dat moment brak voor Weesp een periode van opbouw en bloei aan.

Van Houten cacaoCoenraad Johannes van Houten, de uitvinder van cacaopoeder, zocht uitbreiding voor zijn Delftse cacaofabriek en kocht in 1850 de leeggekomen fabriek De Adelaar aan de Oude Gracht in Weesp. Dat was de start van een firma die uiteindelijk wereldfaam zou bereiken.

Meer informatie? Bezoek eens het gemeentemuseum in Weesp, bovenin het stadshuis: http://www.museumweesp.nl/

 

Weesp nu

Weesp is een stad (en gemeente) in de provincie Noord-Holland en telt een kleine 19.000 inwoners.

Weesp heeft een historische binnenstad met:

  • Ruim 200 rijksmonumenten,
  • Grachten,
  • nauwe steegjes,
  • Een beschermd stadsgezicht,
  • Vestingwerken, o.a. het torenfort uit 1861 en wallen.
  • De gotische Grote of Sint Laurenskerk (1462) met een Bätzorgel uit 1823.
  • Het neoclassicistische stadhuis van Weesp, gebouwd in 1772-1776 door Jacob Otten Husly, huisvest het gemeentemuseum met o.a. Weesper porselein.
  • De rooms-katholieke Sint-Laurentiuskerk uit 1876.
  • In Weesp hebben van oudsher vele molens gestaan, hiervan zijn er drie nog aanwezig: de Vriendschap, de Eendragt en ’t Haantje.

(herkend u de kerk uit de eerste prent in deze foto?)