ALV 2020 – Stem op voorstellen

GESLOTEN - er kan niet meer gestemd worden.


Algemeen

Notulen ALV 2019 vaststellen

Financieel

Verslag 2019 vastellen
Decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
Begroting 2020 vaststellen
Tarieven 2020 vaststellen

Bestuur/commissies

Eric van Huisstede herbenoemen als bestuurslid
Rupert Wijnmalen benoemen als algemeen bestuurslid
Nol van Wees benoemen als bestuurslid

Haven

mandaat aanbesteden vervanging meld-/watersteiger € 10.000, = incl.
mandaat aanbesteden aanleggen persriool en pomp € 5.000, =
mandaat aanbesteden ophogen bestrating entree-B-steiger € 5.000, =

Winterberging

Gerda van den Berg een huurcontract voor de ligplaats aanbieden, op persoonlijke titel en niet overdraagbaar
€ 40.000, = investeren in bokken voor de winterberging
60 stemmen

Geef een reactie