Categoriearchief: Bestuur

Bestuur nieuws

Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

Het bestuur is blij te kunnen melden dat Tjeerd Wouters bereid is gevonden om ons te komen versterken. Tjeerd heeft afgelopen winter op vrijwillige basis de taak van winter havenmeester uitgevoerd dit is wederzijds goed bevallen en Tjeerd heeft aangegeven graag meer te doen voor onze vereniging.

Tjeerd is nu aspirant lid en loopt al mee met het bestuur. Als deze samenwerking bevalt zal het bestuur Tjeerd op de volgende ALV voordragen als bestuurslid. Op het moment ondersteund Tjeerd het bestuur al bij diverse lopende projecten. Namens de vereniging willen wij Tjeerd dan ook van harte welkom heten.

Vacature Penningmeester – WIE o WIE

Zoals op de afgelopen ALV aangegeven is de positie van penningmeester, na het aftreden van Fred vacant. Wij hebben helaas nog geen nieuwe secretaris kunnen vinden, dus hierbij nogmaals de oproep om je aan te melden of met ons mee te denken, zodat we het bestuur weer compleet en slagvaardig kunnen maken. De werkzaamheden betreffen één bestuursvergadering per maand (uitgezonderd de zomer), een paar uur werk verdeeld over de maand en één drukkere maand in maart rond de jaarlijks ALV.

(NIET) Parkeren winterberging.

Nu het seizoen weer ten einde loopt wijzen wij alle leden er op dat parkeren bij de winterberging/loods niet mogelijk is. Wij hebben slechts een inrit naar ons grote hek, de grond ernaast (links) is van ONJ en zij stellen het niet op prijs als onze leden op hun terein parkeren, wij roepen alle leden dan ook op het terrein van ONJ te respecteren en hier niet te parkeren.
Daarnaast is het verboden te parkeren op/langs de weg en handhaaft de gemeente hier sinds kort ook op, dus voorkom boze buren en/of een boete en kom op de fiets!

Website

Op de achtergrond is er een verbeteringsslag voor de website in voorbereiding. Stef heeft hier al veel werk aan vericht en Tjeerd gaat Stef nu ook ondersteunen vanuit zijn nieuw rol. Naast een visuele upgrade wordt een van de grote verbeteringen de techniek achter de formulieren voor leden, vanaf komende winter hopen we dat de hudige strubblingen dan ook verholpen zullen zijn.

Beste wensen

Beste leden,

Ik hoop dat iedereen goede feestdagen heeft gehad. Via deze weg wens ik jullie allen een goed en gezond 2023, met weer een mooi watersport seizoen!

De afgelopen 2 jaar heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie geen doorgang kunnen vinden door de Corona maatregelen, iets wat al weer zo lang geleden lijkt. Dit jaar schuiven we de receptie door omdat we iets moois te vieren hebben:

Op 5 April bestaat onze vereniging 90 jaar en dit willen we met z’n allen vieren, noteer alvast zondag 26 maart.

Gezien de viering van ons jubileum dit voorjaar hebben we besloten dit samen te voegen met de nieuwjaarsreceptie, tot een mooi feest waar al druk aan gewerkt wordt meer informatie volgt binnenkort.

Noteer ook alvast Woensdag 15 maart, voor de ALV.

Namens het bestuur,
Oskar Sieking