Home | Vereniging | ClubhuisOrganisatie | Statuten & Reglementen

Voor een vereniging vormen de statuten het belangrijkste document. Het is als het ware de grondwet van de vereniging. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten met uitvoeringsbepalingen. Denk hierbij aan regels hoe we omgaan met de Toko, de winterberging, het JZP en de haven. 

Onze statuten zijn sinds 2008 ongewijzigd. Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2008.

Onze statuten en reglementen kunt u hier bekijken en downloaden.